Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δήμο Λευκάδας

  • Λευκάδα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
  • Εμφανίσεις 98
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών, ως ακολούθως:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Ιονίου