Πρόσληψη 4 ατόμων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

  • Πάτρα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/03/2018
  • Εμφανίσεις 189
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Μαρτίου 2018.

 

Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Διοίκησης, Επικοινωνίας, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Επικοινωνίας, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Ευρωπαϊκές, Ευρωπαϊκές Επιστήμες, Θετικές, Θετικές Επιστήμες, Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες, Μηχανικών, Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες, Πληροφορικής, Πολιτικές, Πολιτικές Επιστήμες, Υπόλοιπες, Υπόλοιπες Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος