Πρόσληψη 4 Υδρονομέων Άρδευσης στο Δήμο Καλαμπάκας

  • Καλαμπάκα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/05/2018
  • Εμφανίσεις 155
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Καλαμπάκας για την αρδευτική περίοδο 2018 ανακοινώνει την πρόσληψη 4 Υδρονομέων Άρδευσης.

Πληροφορίες: τηλ. 24323 50253

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Μαΐου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία