Πρόσληψη 40 ατόμων στο Δήμο Ασπροπύργου

  • Ασπρόπυργος, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
  • Εμφανίσεις 74
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Ασπροπύργου για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Κατασκηνώσεων, ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Δίπλωμα ΙΕΚ

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική