Πρόσληψη 40 Εργατών στο Δήμο Ηρακλείου

  • Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/03/2018
  • Εμφανίσεις 153
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα (40) ΥΕ Εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Μαρτίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη