Πρόσληψη 404 Γραμματέων σε Δικαστήρια & Δικαστικές Υπηρεσίες

  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/03/2017
  • Εμφανίσεις 1191
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 404 θέσεων Τακτικού Προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ Γραμματέων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια & Διακαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι από τις 20 έως τις 3 Απριλίου 2017. | ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Διοίκησης, Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική Επιστήμη, Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Υπόλοιπες Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα