Πρόσληψη 42 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

  • Πειραιάς, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/01/2018
  • Εμφανίσεις 247
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη 42 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2018.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική