Πρόσληψη 45 ατόμων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

  • Νάξος, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/06/2017
  • Εμφανίσεις 172
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 60 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού 45 ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες:

  • 7 Αρχιεργάτες με πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
  • 38 Λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό ( παγιδοθέτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, δειγματολήπτες, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης, κ.λ.π.)

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 26 Ιουνίου 2017.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου