Πρόσληψη 45 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

  • Τρίκαλα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/12/2017
  • Εμφανίσεις 189
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2018.

 

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία