Πρόσληψη 46 ατόμων στη ΔΕΗ | Πτολεμαΐδα, Κοζάνη

  • Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/05/2017
  • Εμφανίσεις 634
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η ΔΕΗ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 6 ΔΕ Οδηγών Χωματουργικών Οχημάτων
  • 40 ΔΕ Φυλάκων 

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 24 Μαΐου 2017.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Δυτική Μακεδονία