Πρόσληψη 47 ατόμων στην Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς

  • Κηφισιά, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/04/2018
  • Εμφανίσεις 203
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 47 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Απριλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Γεωπονικές, Γεωπονικές Επιστήμες, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική