Πρόσληψη 478 Καθαριστών στον Ο.Α.Ε.Δ. | Ελλάδα

  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/03/2018
  • Εμφανίσεις 311
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Ο.Α.Ε.Δ. ανακοινώνει την πρόσληψη τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (478) ατόμων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις 31/12, για τις ανάγκες των κτηρίων του στους Νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου.

Υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του Ο.Α.Ε.Δ.

Η εκτυπωμένη αίτηση, υπογεγραμμένη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε θα αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός της ανωτέρω προθεσμίας, είτε θα κατατίθεται αυτοπροσώπως ή από άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στη κτήριο της Διοίκησης ΟΑΕΔ, Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, Τ.Κ. 17456, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρα από 08:00 έως 15:30.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ένδειξη «Αίτηση για την ανακοίνωση της ΣΟΧ1/2018». Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η μη ταχυδρομική αποστολή ή αυτοπροσώπως κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός της ορισθείσης προθεσμίας, συνεπάγεται την απόρριψη των υποψηφίων.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Μαρτίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή: