Πρόσληψη 48 ατόμων στο Δήμο Λαυρεωτικής

  • Λαυρεωτική, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/06/2018
  • Εμφανίσεις 111
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την Παιδική Εξοχή Κερατέας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:

για διάρκεια από 1/8 έως και 31/8:
3 ΠΕ/ΤΕ Ειδικών Συνεργατών – Ψυχαγωγών
3 ΠΕ/ΤΕ Ειδικών Συνεργατών – Χειροτεχνών
3 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (εν ελλείψει φοιτητών ΤΕΦΑΑ και εν ελλείψει ΔΕ Αθλητών)
1 ΠΕ Ιατρών
1 ΤΕ Νοσηλευτών (εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών)
15 ΔΕ Ομαδαρχών

και για διάρκεια από 1/8 έως και 30/9:
1 ΠΕ/ΤΕ Συντονιστών
3 ΠΕ/ΤΕ Επιμελητών (εν ελλείψει ΔΕ Επιμελητών)
1 ΠΕ/ΤΕ Διαχειριστών (εν ελλείψει ΔΕ Διαχειριστών)
1 ΤΕ Βοηθών Διαχειριστών (εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Διαχειριστών)
1 ΤΕ Αποθηκαρίων (εν ελλείψει ΔΕ Αποθηκαρίων)
1 ΔΕ/ΥΕ Μαγείρων
1 ΔΕ/ΥΕ Βοηθών Μαγείρων
1 ΔΕ Ειδικών Τεχνιτών Συντηρητών Κτηριακών Εγκαταστάσεων
1 ΥΕ Φυλάκων
1 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
10 ΥΕ Εργατών/τριών

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 25 Ιουνίου 2018.

 

Επιστήμες:

Αθλητισμού, Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Διοίκησης, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Αθλητισμού, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Υγείας, Ιατρική, Ιατρική Επιστήμη, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες, Παιδαγωγικές, Παιδαγωγικές Επιστήμες, Τέχνες, Υγείας

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική