Πρόσληψη 5 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

  • Καβάλα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
  • Εμφανίσεις 83
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για το υποέργο «Εργασίες Αρχαιολογίας» του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυα αποχέτευσης Δήμου Παγγαίου και παραλίας Οφρυνίου (Β’ Φάση)» στην Ανακτορούπολη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Απόφοιτος Γυμνασίου, Τέχνες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη