Πρόσληψη 5 ατόμων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παιονίας

  • Παιονία, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/06/2018
  • Εμφανίσεις 85
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για το Κολυμβητήριο Ευρωπού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 24 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Αθλητισμού, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Αθλητισμού

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία