Πρόσληψη 5 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.)

  • Λάρισα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2018
  • Εμφανίσεις 90
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με πέντε (5) άτομα για το πρόγραμμα Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 14 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία