Πρόσληψη 5 ατόμων στο Δήμο Αβδήρων

  • Άβδηρα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/07/2018
  • Εμφανίσεις 108
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 21 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη