Πρόσληψη 5 ατόμων στο Δήμο Αμυνταίου

  • Αμύνταιο, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/06/2018
  • Εμφανίσεις 109
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Αμυνταίου ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Δυτική Μακεδονία