Πρόσληψη 5 ατόμων στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  • Κεντρικά Τζουμέρκα, Άρτα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/11/2017
  • Εμφανίσεις 202
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2017.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ήπειρος