Πρόσληψη 5 ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη, Πολιτισμός, Αθλητισμός & Παιδείας Δήμου Χίου

  • Χίος, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/01/2018
  • Εμφανίσεις 201
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη, Πολιτισμός, Αθλητισμός & Παιδείας Δήμου Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων ΥΕ Καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2018.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου