Πρόσληψη 5 ατόμων στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών

  • Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Athens Public Eye Hospital, Sina, Athens, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
  • Εμφανίσεις 85
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική» για το Υποκατάστημα 1: Οφθαλμιατρείο Αθηνών, ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2019, ως ακολούθως:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική