Πρόσληψη 5 Εργατών Καθαριότητας στο Δήμο Πεντέλης

  • Πεντέλη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/07/2018
  • Εμφανίσεις 96
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 23 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική