Πρόσληψη 5 Φυλάκων στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου

  • Σάμος, Samos, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/04/2018
  • Εμφανίσεις 215
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 24 Απριλίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου