Πρόσληψη 50 ατόμων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου

  • Βόλος, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/03/2018
  • Εμφανίσεις 222
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Μαρτίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Διοίκησης, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Ζωής, Μηχανικών, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες, Πληροφορικής, Τουριστικές, Τουριστικές Επιστήμες, Υπόλοιπες, Υπόλοιπες Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία