Πρόσληψη 55 ατόμων στο Δήμο Νέας Προποντίδας

  • Νέα Προποντίδα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/05/2018
  • Εμφανίσεις 118
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη πενήντα πέντε (55) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 23 Μαΐου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία