Πρόσληψη 6 ατόμων στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ζακύνθου

  • Ζάκυνθος, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/01/2018
  • Εμφανίσεις 161
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Οι Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ζακύνθου ανακοινώνουν την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Ιονίου