Πρόσληψη 6 ατόμων στο Δήμο Δίου-Ολύμπου

  • Δίον, Πιερία, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/01/2018
  • Εμφανίσεις 213
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Παιδαγωγικές, Παιδαγωγικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία