Πρόσληψη 6 Δασοφυλάκων στο Δήμο Μεγαλόπολης

  • Μεγαλόπολη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
  • Εμφανίσεις 94
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων ΥΕ Δασοφυλάκων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος