Πρόσληψη 6 Ναυαγοσωστών στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού

  • Ιστιαία Αιδηψός, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/06/2018
  • Εμφανίσεις 76
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 24 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Αθλητισμού, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Αθλητισμού

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Στερεά Ελλάδα