Πρόσληψη 60 ατόμων στο Δήμο Δίου – Ολύμπου

  • Διόν Όλυμπος, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
  • Εμφανίσεις 67
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου ανακοινώνει την πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία