Πρόσληψη 66 ατόμων στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Χαλανδρίου

  • Χαλάνδρι, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/05/2017
  • Εμφανίσεις 442
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υλοποίησης των προγραμμάτων : Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2017, στα σχολεία» από 22/6/2017 έως 28/7/2017 και Β. «Αθλητική κατασκήνωση 2017» από 15/6/17 έως 28/7/2017.

  • 29 ΠΕ Καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής (Γυμναστές/τριες) 
  • 10 ΠΕ Εικαστικοί 
  • 8 ΠΕ Θεατρικών Σπουδών ή εν ελλείψει ΔΕ Θεατρικών Σπουδών
  • 7 ΠΕ Νοσηλευτών/τριών ή εν ελλείψει ΤΕ Νοσηλευτών/τριών
  • 6 ΠΕ Νηπιαγωγών 
  • 6 ΠΕ Καθηγητές/τριές Μουσικής ή εν ελλείψει ΤΕ Καθηγητές/τριές Μουσικής (απόφοιτοι Ωδείων)

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 27 Μαΐου 2017.
Επιστήμες:

Επιστήμες Αθλητισμού, Επιστήμες Υγείας, Παιδαγωγικές Επιστήμες, Τέχνες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική