Πρόσληψη 67 ατόμων στο Δήμο Κατερίνης

  • Κατερίνη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/07/2018
  • Εμφανίσεις 115
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη εξήντα επτά (67) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 21 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία