Πρόσληψη 68 ατόμων στο Δήμο Κω

  • Κως, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/06/2018
  • Εμφανίσεις 132
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Κω ανακοινώνει την πρόσληψη εξήντα οκτώ (68) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 25 Ιουνίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου