Πρόσληψη 7 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

  • Τρίπολη, Αρκαδία, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/12/2017
  • Εμφανίσεις 204
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών, Τέχνες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος