Πρόσληψη 7 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

  • Σπάρτη, Λακωνία, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/01/2018
  • Εμφανίσεις 224
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Τόπος Απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

200

1

201

2

202

2

203

1

204

ΕΦ. Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Αρχαιολογικός Χώρος & Μουσείο Μυστρά (Δήμος Σπάρτης Ν. Λακωνίας)

ΥΕ Εργατών

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών

1

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος