Πρόσληψη 7 ατόμων στη ΔΕΗ | Ασπρόπυργος

  • Ασπρόπυργος, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
  • Εμφανίσεις 71
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων για τη Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών στον Ασπρόπυργο, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018. 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Διοίκησης, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επικοινωνίας, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Επικοινωνίας, Θετικές, Θετικές Επιστήμες, Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες, Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτικές, Πολιτικές Επιστήμες, Υπόλοιπες, Υπόλοιπες Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική