Πρόσληψη 7 ατόμων στο Δήμο Χανίων

  • Χανιά, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/07/2018
  • Εμφανίσεις 117
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων ΔΕ Διοικητικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράωρης απασχόλησης, διάρκειας 2 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 13 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη