Πρόσληψη 7 ατόμων στο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού (ΚΠΑΚΑΑ) Νέας Ζίχνης

  • Νέα Ζίχνη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2018
  • Εμφανίσεις 269
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Νέας Ζίχνης ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις 31/8 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως εξής:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Παιδαγωγικές, Παιδαγωγικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία