Πρόσληψη 7 Δασοφυλάκων στο Δήμο Ωραιοκάστρου

  • Ωραιόκαστρο, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/05/2018
  • Εμφανίσεις 134
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων ΥΕ Δασοφυλάκων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Μαΐου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία