Πρόσληψη 7 Κτηνιάτρων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | Ν. Αττικής – Θεσσαλονίκης – Ιωαννίνων – Λάρισας

  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/03/2018
  • Εμφανίσεις 204
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ΠΕ Κτηνιάτρων στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 16 Μαρτίου 2018.

 

Επιστήμες:

Ιατρική, Ιατρική Επιστήμη

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα