Πρόσληψη 7 Υπαλλήλων Καθαριότητας στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

  • Ημερομηνία ανάρτησης 08/03/2018
  • Εμφανίσεις 242
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Μεσογείων 191-193, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 12 Μαρτίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή: