Πρόσληψη 79 ατόμων στη ΔΕΗ | Μεγαλόπολη

  • Μεγαλόπολη, Αρκαδία, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 28/12/2016
  • Εμφανίσεις 307
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τη Διεύθυνση του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, ανακοινώνει την πρόσληψη 79 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα εννέα (79) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, για τις θέσεις που ακολουθούν, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως αναγράφονται στη συνέχεια:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα Υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

151

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

8 ΜΗΝΕΣ

10

153

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ& ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

8ΜΗΝΕΣ

3

155

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

23

156

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

2

159

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

8 ΜΗΝΕΣ

13

161

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ)

8 ΜΗΝΕΣ

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα Υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

162

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

5

165

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ

8 ΜΗΝΕΣ

1

172

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡ Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΚΛΑΡΚ)

8 ΜΗΝΕΣ

1

175

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΠΡΟΩΘΗΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

1

178

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΔΕ
ΟΔΗΓΟΙ
(Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 ΜΗΝΕΣ

19

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2017.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος