Πρόσληψη 79 ατόμων στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/05/2018
  • Εμφανίσεις 243
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόσληψη εβδομήντα εννέα (79) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 29 Μαΐου 2018.

 

Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Απόφοιτος Λυκείου, Διοίκησης, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Ευρωπαϊκές, Ευρωπαϊκές Επιστήμες, Θετικές, Θετικές Επιστήμες, Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες, Μηχανικών, Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες, Πληροφορικής, Πολιτικές, Πολιτικές Επιστήμες, Υπόλοιπες, Υπόλοιπες Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική