Πρόσληψη 8 ατόμων στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καισαριανής

  • Καισαριανή, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
  • Εμφανίσεις 60
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καισαριανής ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Αθλητισμού, Απόφοιτος Γυμνασίου, Επιστήμες Αθλητισμού

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική