Πρόσληψη 8 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πύδνας Κολινδρού

  • Πύδνα Κολινδρός, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
  • Εμφανίσεις 96
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πύδνας Κολινδρού ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Αθλητισμού, Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Αθλητισμού

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία