Πρόσληψη 8 ατόμων στο Δήμο Καλλιθέας

  • Καλλιθέα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/02/2018
  • Εμφανίσεις 248
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Καλλιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως εξής:

Για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας»:

Για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Καλλιθέας»:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες, Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική