Πρόσληψη 8 Φυλάκων στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
  • Εμφανίσεις 112
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων ΔΕ Φυλάκων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις 31/12, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική