Πρόσληψη 9 ατόμων στο Δήμο Αχαρνών

  • Αχαρνές, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/06/2018
  • Εμφανίσεις 70
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 24 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Υγείας, Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες, Παιδαγωγικές, Παιδαγωγικές Επιστήμες, Υγείας

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική