Πρόσληψη 9 Ναυαγοσωστών στο Δήμο Βόλβης

  • Βόλβης, Evosmos, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
  • Εμφανίσεις 84
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων ΔΕ Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Αθλητισμού, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Αθλητισμού

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία