Πρόσληψη 9 Φυλάκων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

  • Χολαργός, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/02/2018
  • Εμφανίσεις 228
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων που εδρεύει στο Χολαργό, ανακοινώνει την πρόσληψη εννέα (9) ΔΕ Φυλάκων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις 31/12.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική